?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 意甲佛罗伦萨文网
首页 摄媄佳作 评审入口
 人气排行?span class="lmmcgd">更多<<<
  作品名称Q集安爱心志愿者走q敬老院zd
  作者姓名:张僔
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13420" name="dynclicks_u2_13420">
  作品名称Q雨后小江南
  作者姓名:q?/td>
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13418" name="dynclicks_u2_13418">
  作品名称Q种下希?/td>
  作者姓名:曹大?/td>
  所在分校:村֎分校直属?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13416" name="dynclicks_u2_13416">
  作品名称Q小?/td>
  作者姓名:刘学?/td>
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13408" name="dynclicks_u2_13408">
  作品名称Q树影斑?/td>
  作者姓名:|鑫?/td>
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13406" name="dynclicks_u2_13406">
  作品名称Q夕阳下的美好,我工作的地方
  作者姓名:长?/td>
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13404" name="dynclicks_u2_13404">
  作品名称Q水墨集?/td>
  作者姓名:刘明?/td>
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13401" name="dynclicks_u2_13401">
  作品名称Q一场排球赛
  作者姓名:刘泽?/td>
  所在分校:梅河电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u2_13398" name="dynclicks_u2_13398">
 
 摄媄佳作更多<<<
  作品名称Q老来?/td>
  作者姓名:夏君?/td>
  所在分校:靖宇电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13446" name="dynclicks_u3_13446">
  作品名称Q状元
  作者姓名:孙丽?/td>
  所在分校:桦甸电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13445" name="dynclicks_u3_13445">
  作品名称Q环保小卫士
  作者姓名:陆修?/td>
  所在分校:汪清电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13444" name="dynclicks_u3_13444">
  作品名称Q实操小能手
  作者姓名:常浩?/td>
  所在分校:敦化电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13443" name="dynclicks_u3_13443">
  作品名称Q突出重?/td>
  作者姓名:王宣?/td>
  所在分校:敦化电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13442" name="dynclicks_u3_13442">
  作品名称Q在路上
  作者姓名:丁良
  所在分校:集安电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13441" name="dynclicks_u3_13441">
  作品名称Q日?/td>
  作者姓名:田雅?/td>
  所在分校:抚松电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13440" name="dynclicks_u3_13440">
  作品名称Q春
  作者姓名:孙莉?/td>
  所在分校:抚松电大工作?/td>
  点赞ơ数Q?span id="dynclicks_u3_13439" name="dynclicks_u3_13439">

版权所有 吉林q播电视大学